vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT01 January 2019 : Lidmaatschap 2019 en Divisie Neuropsychologie VVKP


Onder de rubriek 'lidmaatschap' vind je de nieuwe informatie om lid te worden.
Er is echter een belangrijke wijziging voor de klinisch psychologen.

Specifiek voor de klinisch psychologen zijn er recent heel wat nieuwe wettelijke en beleidsmatige initiatieven op Vlaams en Federaal niveau met een implicatie voor de beroepsuitoefening van klinisch psychologen, denk maar aan thematieken zoals de erkenning van de klinisch psycholoog en de terugbetaling van klinisch psychologen.  Om ook onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog te verdedigen, is het belangrijk dat onze klinisch psychologen deel uitmaken van een grotere psychologengemeenschap.
De VVNP heeft daarom besloten om onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog via de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP) binnen de BFP te laten vertegenwoordigen. Om dit concreet te realiseren is er binnen de VVKP een Divisie Neuropsychologie opgericht. Zie hiervoor reeds  http://www.vvkp.be/divisie-neuropsychologie op de website van de VVKP.
De VVKP maakt deel uit van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en is binnen deze organisatie de enige Vlaamse beroepsvereniging voor klinisch psychologen. De VVKP zet zich in voor de klinisch psychologen als groep. Ze vertegenwoordigen hun leden tijdens onderhandelingen met de overheid en de mutualiteiten. Denk maar aan de recente erkenning van ons beroep of de huidige gesprekken over terugbetaling van klinisch psychologen. Dankzij de koepel BFP kunnen zij bogen op een jarenlange ervaring en een breed draagvlak binnen de psychologengemeenschap.
De VVNP blijft nog bestaan, maar specifiek voor de klinisch psychologen zal er gevraagd worden om lid te worden van de VVKP (met zijn divisie neuropsychologie) waarbij u ook automatisch tot de VVNP behoort.
 
 
Wat willen wij realiseren ?

  • Het bestuur van de VVNP zal, als stuurgroep binnen de VVKP Divisie Neuropsychologie, de beroepsbelangen verdedigen en mede instaan voor een kwaliteitsvolle uitbouw van het beroep klinisch psycholoog met specialisatie in de neuropsychologie.

  • Binnen het Register van Klinisch Psychologen zal er een aparte categorie komen als Gecertificeerd Klinisch Psycholoog-Neuropsycholoog. Zij voldoen aan alle wettelijke voorwaarden als erkend klinisch psycholoog en onderscheiden zich doordat ze zich voortdurend bijscholen en op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen in het domein van de klinische neuropsychologie.  Op deze wijze onderscheiden klinisch neuropsychologen op het register zich van andere klinische psychologen. De stuurgroep van de VVKP Divisie Neuropsychologie zal in overleg met het VVKP bestuur bepalen aan welke vereisten hiervoor moet voldaan zijn.

  • Dit register zal mede gebruikt worden om de komende jaren te pleiten bij de FOD Welzijn en Gezondheid voor een ‘bijzondere beroepstitel neuropsychologie’.

  • Er zal gewerkt worden aan een verder opleidingsaanbod, naast een jaarlijkse studiedag.
Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com