vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT

Inschrijvingsmodaliteiten cyclus 2019-2021

Alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen dienen hun kandidatuur SCHRIFTELIJK in te dienen vanaf 1 februari 2019 en ten laatste voor 1 juni 2019 ter attentie van Prof. Dr. G. Vingerhoets

Adres:


Prof. Dr. Guy Vingerhoets
Hoogleraar Neuropsychologie
Vakgroep Experimentele Psychologie
Universiteit Gent

Henri Dunantlaan 2, 4de verdieping
B-9000 Gent, België

T +32 (0)9 264 64 39
M +32 (0)471 85 00 47
F +32 (0)9 264 64 96

 

Per brief zullen zij hun deelname motiveren alsook een kort curriculum vitae toevoegen. Het curriculum vitae omvat naast de gebruikelijke persoonsgegevens informatie over hun academische en eventueel professionele carrière (maximaal 2 A4 pagina’s lang). In een bijgevoegde motivatiebrief van maximaal 2 A4 pagina's lang lichten de kandidaten hun motivatie voor het volgen van de opleiding Klinische Neuropsychologie toe. Laatstejaars studenten (die op het ogenblik van kandidaatstelling het vereiste diploma nog niet hebben) mogen hun kandidatuur stellen onder de opschortende voorwaarde dat, indien zij worden geselecteerd, zij het diploma zullen hebben behaald voor de aanvang van de cyclus in oktober 2017. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 35. De stuurgroep zal op basis van de schriftelijke motivaties en bij meerderheid van stemmen een selectie maken. Deze beslissing is niet aanvechtbaar en valt ten laatste op 13/07/2017. De geselecteerde kandidaten worden schriftelijk verwittigd en ontvangen een ‘toelating tot inschrijving’ waarmee ze zich voor de opleiding kunnen laten inschrijven.


Inschrijvingsbedrag cyclus 2019-2021

Het inschrijvingsbedrag voor de cyclus 2019-2021 (2 academiejaren) bedraagt  1650 euro PER academiejaar. De inschrijving gebeurt via de organiserende universiteit.  Hiervoor krijgen de geselecteerde kandidaten een uitnodiging om het inschrijvingsgeld te betalen.

Bij het tweede academiejaar zal de student opnieuw gevraagd worden zich in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen.

Educatief verlof

Educatief verlof is toegekend.

Onderwijstaal

De onderwijstaal is Nederlands. Van de student wordt enige kennis van de Engelse taal verwacht. De vakliteratuur zal immers meestal in het Engels zijn.

 
Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com