vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT

Home

De Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) valt samen met de Divisie Neuropsychologie van de VLaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP).

Specifiek voor de klinisch psychologen zijn er immers heel wat nieuwe wettelijke en beleidsmatige initiatieven op Vlaams en Federaal niveau met een implicatie voor de beroepsuitoefening van klinisch psychologen, denk maar aan thematieken zoals de erkenning van de klinisch psycholoog en de terugbetaling van klinisch psychologen.  Om ook onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog te verdedigen, is het belangrijk dat onze klinisch psychologen deel uitmaken van een grotere psychologengemeenschap.
De VVNP heeft daarom besloten om onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog via de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP) binnen de BFP te laten vertegenwoordigen. Om dit concreet te realiseren is er binnen de VVKP een Divisie Neuropsychologie opgericht.

De VVNP en de VVKP Divisie Neuropsychologie hebben als doel de neuropsychologie in Vlaanderen te bevorderen door: 

  • de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s en het stimuleren van onderlinge uitwisseling van ervaringen
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s
  • het bevorderen van een evidence-based gefundeerd handelen in het klinisch neuropsychologisch werkveld zowel op vlak van diagnostiek als behandeling
  • het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in het buitenland en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden
  • het opvolgen van de wetgeving  betreffende de klinisch neuro-psychologische beroepsactiviteiten


De VVNP en de VVKP Divisie Neuropsychologie ondernemen daartoe onder andere de volgende activiteiten: 

  • organiseren minstens een keer per jaar een conferentie binnen een bepaald thema. 
  • maken deel uit van de Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN).
  • stellen het lidmaatschap open voor alle disciplines met voorkeur voor werkzaamheid in het domein van de neuropsychologie
  • onderhouden deze website te samen met de website http://www.vvkp.be/divisie-neuropsychologie waarop informatie over de interuniversitaire postacademische opleiding klinische neuropsychologie, opleidingen, congressen, symposia,  en andere relevante zaken op gebied van de neuropsychologie te vinden is.

Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com