vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT

Home

De Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) heeft als doel de neuropsychologie in Vlaanderen te bevorderen door: 

  • de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s en het stimuleren van onderlinge uitwisseling van ervaringen
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s
  • het bevorderen van een evidence-based gefundeerd handelen in het klinisch neuropsychologisch werkveld zowel op vlak van diagnostiek als behandeling
  • het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in het buitenland en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden
  • het opvolgen van de wetgeving en RIZIV-bepalingen betreffende de klinisch neuropsychologische beroepsactiviteiten


De VVNP onderneemt daartoe onder andere de volgende activiteiten: 

  • De VVNP organiseert minstens een keer per jaar een conferentie binnen een bepaald thema. De conferenties worden om de twee jaar georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN). 
  • De VVNP ondersteunt het Tijdschrift voor Neuropsychologie: diagnostiek, behandeling en onderzoek. Alle leden ontvangen het tijdschrift.
  • De VVNP maakt deel uit van de Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN).
  • De VVNP stelt het lidmaatschap open voor alle disciplines met voorkeur voor werkzaamheid in het domein van de neuropsychologie
  • De VVNP onderhoudt deze website waarop informatie over de interuniversitaire postacademische opleiding klinische neuropsychologie, congressen, symposia, ledenvergaderingen en andere relevante zaken op gebied van de neuropsychologie te vinden is.

Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com